Sperm Yıkama

Sperm Yıkama

9

IMSI (Sperm Yıkama)

 

IMSI YÖNTEMİ (INTRACYTOPLASMİC MORPHOLOGICALLY SELECTED SPERM INJECTION)

 

Sağlıklı bir embriyo elde etmek ve gebeliğin gerçekleşmesi için hem yumurta hem de spermin sağlıklı olması şarttır. Sağlıklı spermi seçmek için spermler mikroskop altında büyütülerek incelenmektedir, ancak sperm insan vücudunun en küçük hücresidir, bu haliyle genel olarak incelense bile spermin detaylarının incelenme şansı oldukça düşüktür. Şimdiye kadar uygulanan mikroenjeksiyon işlemlerinde canlı sperm hücresi en fazla 400 kat büyütülebiliyordu. Dolayısıyla bu büyütme oranıyla, spermin sadece genel şekli incelenebiliyordu. Son dönemlerde uygulanan IMSI (Intracytoplasmic Morpholgically Selected Sperm Injection) adı verilen bu yeni teknikle; ileri teknolojiyle donatılmış özel mikroskoplar kullanılarak spermi 6000 ile 8000 kat arası büyütmek, hücre içi yapılarını, genetik hasarına işaret eden “vakuol” adı verilen bozuklukları detaylı olarak inceleyebilmek ve tespit edebilmek mümkündür. Doğuş Tüp Bebek Merkezi’nde IMSI yöntemini rutin olarak uygulamakta ve bu sayede enjekte edeceğimiz bu tek spermi seçerken en sağlıklı, en düzgün şekilli ve en hareketli olanı seçmekteyiz.