Embiro veya Fetal Redüksiyon (reduction)

21

Embiro veya Fetal Redüksiyon (reduction)

Tüp bebek uygulamalarından sonra oluşan üçüz ve üstü çoğul gebeliklerde, bir veya daha fazla bebeğin kalbinin durdurarak gelişiminin sonlandırılması işlemine fetal redüksiyon adı verilmektedir. Fetal redüksiyon uygulamasındaki amaç erken (premature ) doğumları engellemek ,bebeklerin düzgün gelişimine ve sağlıklı doğumuna yardımcı olmaktır.

 

İkiz-üçüz ve ötesi ne farkları var?

Gebeliklerde bebek sayısı arttıkça erken doğum ihtimali yükselmektedir.bu oranlar yaklaşık olarak şu şekildedir;

  • Tek gebelik; ortalama 40 hafta
  • İkiz gebelik; ortalama 36 hafta
  • Üçüz gebelik; ortalama 32 hafta sürmektedir. 37. gebelik haftasından önce doğan bebekler prematür olarak doğmaktadır.

 

İşlem nasıl yapılır:

İşlem gebeliğin 10-12. haftaları arasında ultrasonografi eşliğinde karından ince bir iğne ile girilerek yapılmaktadır. İşlem için seçilen fetusun kalbine (ya da civarına) potasyum klorid enjekte edilerek kalp durdurulmaktadır. İşlem öncesinde fetuslar tek tek değerlendirilmekte ve problem tespit edilen fetusa veya en rahat ulaşılabilen fetusa işlem yapılmaktadır. İşlem yapılmayacak fetuslara zarar vermemek için işlem ultrason eşliğinde yapılmaktadır.

Fetus sayısının azalması ile bebeklerde görülebilecek prematürite, hastalık, ölüm ve sakatlık ihtimali belirgin olarak azalmaktadır. Fetal redüksiyon ile sağlıklı bir bebeğiniz olma ihtimali artmaktadır.

 
 

İşleme bağlı riskler nedir?

Üçüzden ikize redüksiyonda tüm gebeliklerin kaybedilme ihtimali % 6’dır. Bu risk kendiliğinden oluşmuş ikiz gebeliklerdeki düşük riski ile eştir. Redüksiyon yapılan fetus sayısı arttıkça gebelikleri kaybetme riski %10’a ulaşmaktadır. Ancak üçüz gebelikten itibaren prematür bebek doğurma ihtimalinin % 100’e yakın olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle redüksiyon üçüz ve üstü tüm gebelere önerilmektedir.

 
Diğer bir ekleme ise yumurta dondurma başlığına eklenicek bu işlem genellikle egg freezing yada cryopreservation olarak biliniyor bunlarıda eklerseniz arama yapıldığında o sayfaya ulaşılabılsın.hata Embrıo , yumurta ve sperm dondurma olarak aynı başlık altındadır fakat bu sayfaya ayrıca  ” yumurta dondurma – egg freezıng (Cryopreservatıon) ” olarak yazılmış bir başlık ile de ulaşılabılırse daha ıyı olur.