Kadın Sağlığı ve İdrar Kaçırma (stres inkontinans)

Frauenheilkunde und Blasenschwäche (Stressinkontinenz)

22

Günümüzde normal doğum yapmış kadınların en ciddi problerinden birisi de idrar kaçırmalarıdır. Gülünce,öksürünce, yokuş çıkarken, ıkınınca kolaylıkla idrarını kaçırılabilir. Hem hijyenik açıdan, hemde psikolojik yönden ciddi bir travmadır. İstem dışı idrar kaçırma normal doğum yapan, 40 yaş üzerinde genellikle şişman ve yapısal olarak doğum kanalı zayıf olan kadınlarda görülür. Bu kadınların yaklaşık olarak %40′ ında bu şikayet mevcuttur. Tedavisi ameliyattır.

Günümüze kadar birçok operasyon tekniği geliştirilmiştir. Son yıllarda gelişmiş ülkelerde vajinal yoldan yapılan askı operasyonları tercih edilmektedir. Lokal anestezi veya yüzeyel genel anestezi ile uygulanmaktadır. Vajinal yoldan yapılan bu askı operasyonları TOT veya TVT olarak bilinmektedir. İğne ,çengel yardımı veya doğrudan (needless) polietilen mech greftlerin takılması işlemidir. Başarısı çok yüksek operasyonlardır. Hastanın şikayetlerinin tekrarlama (reccurens) şansı hemen hemen yoktur.15 dk’lık basit ve risksiz operasyonlardır. Vajinal yoldan yapılmaktadır. Hasta operasyondan 4 saat sonra evine gidebilmektedir.

Hastanemizde rutin olarak idrar kaçırma şikayeti olan kadınlara bu işlem uygulanmaktadır.